Architekti

Politika firmy
Společnost Faneco Sp. z o. o. Sp. k. klade důraz na estetickou hodnotu a kvalitu produktů ve veřejném prostoru. Architektům navrhujeme obeznámit se s profesionálním vybavením veřejných toalet. Vzhledem k tomu, že oceňujeme význam práce architektů, nabízíme jim specializovaná řešení usnadňující projektování. Faneco je distributor a výrobce profesionálního vybavení veřejných toalet. Architektům během celého procesu projektování nabízí pomoc a podporu svých konzultantů. Pořádáme školení z oblasti našich produktů a představujeme příklady investic zrealizovaných při využití našeho vybavení. Podporujeme harmonii a přátelský charakter veřejného prostoru, klademe důraz také na ekologické technologie, s využitím kterých také sami vyrábíme naše výrobky. Tímto způsobem odpovídáme na požadavky těch našich klientů, kteří kladou velký důraz na vstřícnost veřejného prostoru a potřebu ochrany životního prostředí. Faneco má ve své nabídce také zařízení do toalet pro tělesně postižené osoby a pro matky s malými dětmi. Kromě toho, společnost se snaží popularizovat poznatky týkající se projektování veřejných toalet.

Kvalita a bezpečnost
Produkty nabízené firmou Faneco mají všechna schválení nezbytná pro realizaci investičního procesu a lze je používat v investicích, v projektu kterých jsou zohledněny veřejné toalety. Při výrobě těchto výrobků se klade důraz na vysokou kvalitu a bezpečnost uživatelů. Jako jediná společnost v Polsku máme v nabídce vybavení toalet se zvýšenou pevností (nerezové oceli), ideální pro použití v sportovních objektech (např. stadiony), nádražích nebo na čerpacích stanicích.

Nabídka pro architekty
Architekty se zájmem o spolupráci prosím o kontakt s námi. Naše partnery podporujeme během celého procesu navrhování projektování investice. Naše výrobky se využívají ve velkých investicích realizovaných největšími stavebními a developerskými firmami.
Všechny zainteresované architekty prosíme o kontakt.